ยินดีต้อนรับสู่ GTA

เราคือผู้เชียวชาญในงานบริการด้าน"วีซ่า" การันตีความสำเร็จจากประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 20ปี

ตัวอย่างบริการของเรา วีซ่าอเมริกา, วีซ่าอังกฤษ, กลุ่มประเทศในเขตเชงเกน ฯลฯ

ตัวอย่างผลงานวีซ่า

image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image


Update ข่าวสารด้านVISA


01/03/2019 : คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบการปฎิรูปกฎระเบียบด้านวีซ่าของอียู (Visa Code)


10/06/2019 : วีซ่าสหรัฐฯ : เรียนต่อ-ท่องเที่ยวอเมริกาอาจได้รับผลกระทบจากระเบียบใหม่ที่ให้เปิดเผยข้อมูลโซเชียลมีเดีย
อัตราค่าบริการแต่ละประเทศ

ประเทศไทย

Thailand

VISA


อเมริกา

USA

VISA


อังกฤษ

UK

VISA


ออสเตรเลีย

Australia

VISA


แคนนาดา

Canada

VISA


นิวซีแลนด์

New Zealand

VISA


เนเธอร์แลนด์

Netherland

VISA


ฝรั่งเศส

France

VISA


นอร์เวย์

Norway

VISA


สวิตเซอร์แลนด์

Switzerland

VISA


เดนมาร์ก

Denmark

VISA


สวีเดน

Sweden

VISA


ติดต่อสอบถามข้อมูล