ประกันการเดินทาง

การเลือกซื้อประกันการเดินทางให้เหมาะสมกับเรา (Travel insurance)

การเลือกซื้อประกันการเดินทางให้เหมาะสมกับเรา


เรื่องประกันการเดินทางเราได้เคยนำเกร็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทำประกันภัยการเดินทางมาฝากกัน แต่หลายคนก็ยังมีคำถามอยู่ว่าแล้วเราจะเลือกประกันภัยอย่างไรดี ให้เหมาะกับเราเพราะก็มีแผนประกันที่หลากหลายเหลือเกิน บางคนคิดหนักไม่รู้จะเลือกแบบไหนดีจนสุดท้ายก็ไม่ได้ทำประกันก่อนเดินทาง กันไปเลยทีเดียว เดี๋ยววันนี้ Keyword Visa จะมาช่วยแนะนำวิธีเลือกทำประกันภัยการเดินทางอย่างไรให้เหมาะกับการเดินทางของเราเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองเราตลอดการเดินทางมากที่สุด มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับ


แผนของประกันการเดินทางเหมาะสมกับลักษณะการเดินทางของเราไหม


เพราะในการเดินทางแต่ละประเภทก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป เช่นสำหรับผู้ที่ไปติดต่องานอาจต้องมีการต่อเครื่อง และเดินทางหลายที่แผนประกันก็ควรจะคุ้มครองในส่วนของ การล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน หรือแม้แต่กระเป๋าเดินทางสูญหายหรือทรัพย์สินเสียหาย สำหรับใครที่ไปท่องเที่ยว แล้วอาจมีกิจกรรมที่ ประกันไม่คุ้มครอง เช่น การกระโดดบันจี้จั้ม หรือ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงมาก ทำให้ประกัยภัยไม่คุ้มครอง สำหรับใครที่มีโรคประจำตัว หรือต้องเดินทางไปในประเทศที่มีค่าครองชีพสูงๆก็จะต้องมองหาประกันที่ดูแลเรื่องของค่ารักษาพยาบาลและการส่งตัวกลับประเทศในกรณีฉุกเฉิน ดังนั้นเราควรศึกษารายละเอียดของประกันภัยให้ดีก่อนทำประกันเพื่อให้ตอบโจทย์กับการเดินทางของเรามาที่สุด


วงเงินคุ้มครองประกันการเดินทาง


สำหรับส่วนนี้ก็ พิจารณาจากความเหมาะสมของแผนประกันและ วงเงินที่คุ้มครองเราว่า รับได้แค่ไหน อย่างที่เราได้บอกไปว่าแต่ละคนมีความจำเป็นที่ต่างกันบางคนเน้นที่คุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุ บางคนเรื่องการเดินทางล่าช้า หรือบางคนที่ต้องให้ความสำคัญกับค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ เบี้ยประกันและวงเงินคุ้มครองก็จะต่างกันออกไปด้วย เพราะฉะนั้น เราก็ควรเลือกพิจารณาจากความเหมาะสม ระหว่างค่าเบี้ยประกันและวงเงินที่ได้คุ้มครอง ครับว่าคุ้มค่ากันแค่ไหน


การเบิกจ่ายค่าคุ้มครองจากประกันการเดินทาง


ถือเป็นปัญหาหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันเรื่องการเบิกจ่ายเงินชดเชยความเสียหายล่าช้า เพราะว่าส่วนมากแล้ว ประกันจะให้เราเป็นคนสำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วนำมาเบิกกับบริษัทประกันภัยหลัง ดังนั้นลองศึกษาข้อมูลจากผู้ใช้บริการของประกันแต่ละที่ดูว่ามีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง เพราะโดยส่วนมากแล้วทางบริษัทประกันจะใช้ระยะเวลาในการจ่ายเงินชดเชยหลังจากได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วไม่เกิน 1 สัปดาห์ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ ในระหว่างเดินทาง


เพราะในระหว่างเมื่อเราประสบเหตุการณ์ขัดข้องหรือต้องการความช่วยเหลือทางบริษัทประกันต้องมีศูนย์เพื่อติดต่อประสานงานหรือให้การช่วยเหลือตลอด 24 ชม. ซึ่งในปัจจุบันถือว่า การบริการตรงนี้เป็นพื้นฐานของการทำประกันภัยการเดินทางอยู่แล้ว


ทั้ง 4 ข้อที่ Key wordได้แนะนำมา ทุกคนก็ลองสามารถเอาไปใช้พิจารณาเลือกประกันภัยการเดินทางให้เหมาะสมกับการเดินทางของทุกคนได้แล้วนะครับ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครองและดูแลตลอดการเดินทางของคุณอย่างดีที่สุดไงละครับ และหากใครกำลังมองหาประกันภัยการเดินทางดีๆ อยู่แล้วละก็ ลองเข้ามาซื้อประกันภัยการเดินทางที่ Key Word เราได้มีบริษัทประกันภัยการเดินทางที่ดีและคุ้มค่าสำหรับทุกคนมาไว้ให้คุณเลือกซื้อได้ง่ายๆไม่ยุ่งยาก อีกด้วย


เงื่อนไขประกันภัย – เดินทางรายเที่ยว


ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย


แผนประกันแบบรายเที่ยว: รับประกันอายุ1-75 ปีบริบูรณ์


กรณีผู้ขอเอาประกันภัยอายุ1-14 ปีบริบูรณ์ จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดในทุกแผนการประกันภัย ดังนี้

3.1 ความคุ้มครองในข้อ 1) การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุจํานวน 1,500,000 บาท 3.2 ความคุ้มครองในข้อ 2) ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ จํานวน 2,000,000 บาท


ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยและต้องเดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น


ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ไม่มีอวัยวะส่วนใด ส่วนหนึ่งผิดปกติพิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ และไม่ได้เดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลใด