สวีเดน


อัตราค่าบริการเริ่มต้น (ยินดีให้คำปรึกษา ฟรี!! ก่อนทำวีซ่า)

แพ๊คเกจเริ่มต้น
1,990

แพ๊คเกจโดนใจ
3,990

แพ๊คเกจสุดคุ้ม
5,990

ดำเนินการ7-10วันทำการ ดำเนินการภายใน3-5วันทำการ ดำเนินการภายใน3-5วันทำการ
แนะนำเอกสารเบื้องต้นที่ต้องใช้ แนะนำเอกสารเบื้องต้นที่ต้องใช้ แนะนำเอกสารเบื้องต้นที่ต้องใช้
บริการกรอกข้อมูลและนัดหมายวีซ่า บริการกรอกข้อมูลและนัดหมายวีซ่า บริการกรอกข้อมูลและนัดหมายวีซ่า
ช่วยวางแผนการเดินทาง ช่วยวางแผนการเดินทาง ช่วยวางแผนการเดินทาง
ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า แปลเอกสารเบื้อต้นไม่เกิน 4 ฉบับ แปลเอกสารเบื้อต้นไม่เกิน 10 ฉบับ
  จัดส่งผลวีซ่าทางไปรษณีย์ จัดส่งผลวีซ่าทางไปรษณีย์
  ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า